وزیرخارجه مصر:همه طیف های سیاسی لبنان باید برای عبور ازبحران تفاهم و توافق کنند

کد N1393861