فیلم/ویرانی‌های ناشی از حملات سعودیها به «نهم» در شهر صنعاء

سیاسی

بین الملل: حملات ددمنشانه سعودی ها به منطقه «نهم» در شهر «صنعاء» در یمن ویرانی‌های بسیاری را در این منطقه به وجود آورده و بسیاری از منازل مسکونی و مدارس به دنبال این حملات تخریب شده اند.

کد N1393756