عربستان به ایرانیان خارج از کشور وزیرای حج می‌دهد

سیاست خارجی,ایران و عربستان

سخنگوی وزارت حج و عمره عربستان سعودی گفت: عربستان به ویزای ایرانیانی است که خارج از ایران اقدام به دریافت ویزای حج کرده‌اند را صادر خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، خبرگزاری گلف نیوز در گزارشی نوشت که عربستان سعودی به ایرانیان خارج از کشور ویزای حج می‌دهد.

این خبرگزاری با تاکید بر اینکه مذاکرات ایران و عربستان برای حل مسئله حج امسال بی‌نتیجه مانده است، نوشته که عربستان سعودی تصریح کرده که هیچ دلیلی برای عدم اعطای ویزای حج به ایرانیانی که در خارج از ایران زندگی می‌کنند و خواهان این سفر از طریق تور های معتبر هستند، وجود ندارد.

روزنامه الوطن روز دوشنبه مدعی شد: تصمیم ایران مبنی بر لغو حج امسال به این معنی بوده که هیچ ایرانی‌ای حق سفر به عتبات برای مراسم حج را نداشته باشد، اما سخنگوی وزارت حج و عمره عربستان سعودی گفته که کشورش خواهان اعطای ویزا به ایرانیانی است که خارج از ایران اقدام به دریافت ویزا کرده‌ا ند.

او با بیان اینکه تعداد زیادی از ایرانیان در اروپا و خارج از طریق عوامل تورهای معتبر برای دریافت ویزای حج واجب ثبت‌نام کرده‌اند، گفت:این ویزا ها از طریق تورهایشان و بر اساس قوانین صادر خواهد شد و دو یا سه دفتر در مکه برای خدمات‌رسانی به حجاج ایرانی که به عربستان سفر کرده‌اند، در نظر گرفته شده است.

کد N1393310