روسیه 24 مدعی شد: استقرار بمب افکن‎های روسیه در پایگاه هوایی همدان|عکس

کد N1393039