دام پرس بررسی کرد؛

اهمیت منطقه «راموسه» سوریه برای تروریستها چیست؟

سیاسی

با تسلط ارتش سوریه و نیروهای مقاومت بر «کارخانه سیمان راموسه» و نیز ساختمان های «پروژه 1070» گذرگاه ایجاد شده توسط تروریست ها به سمت شرق حلب عملا کارایی لازم را از دست داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «دام پرس»، تروریست های «جیش الفتح» برای نفوذ در کارخانه سیمان در منطقه «راموسه» در جنوب حلب ناکام ماندند و مجبور به عقب نشینی به مواضع قبلی خود شدند.

تروریست ها در چند روز گذشته قصد داشتند تا از دو محور خود را به دروازه های حلب نزدیک کنند. محور اول از سمت شمال غرب و از طریق منطقه «جمعیت الزهرا» و محور دوم از سمت جنوب و از راه کارخانه سیمان در منطقه «راموسه» هرچند این تلاش ها در نهایت ناکام بوده و هیچ تغییری بر روی زمین ایجاد نشد.

تصرف کارخانه سیمان در جنوب شهر حلب از اهمیت ویژه ای برای تروریست ها برخوردار است چرا که هم اکنون این منطقه از مراکز مهم ارتش و نیروهای مقاومت به حساب می آید و چنانچه تروریست ها موفق به تسلط بر کارخانه سیمان بشوند راه باز شده توسط تروریست ها به سمت شرق حلب امن خواهد شد و در حقیقت شکست محاصره حلب کامل می شود.

هم اکنون با تسلط ارتش سوریه و نیروهای مقاومت بر کارخانه سیمان و نیز ساختمان های پروژه 1070 راه بازشده توسط تروریست ها به سمت شرق حلب عملا کارایی لازم را نداشته و برای استفاده آنها ایمن نیست.

 مسیر باز شده توسط تروریست ها 1.5 کیلومتر بوده و جنگنده ها و توپخانه ارتش این گذرگاه را زیر نظر داشته و در صورت تحرکات تروریست ها در این گذرگاه باریک آنها را هدف می گیرند. بنابراین تمام تلاش تروریستها این بود تا با فشار بر ارتش و انجام عملیات ایذایی در  «منطقه الزهرا» در غرب حلب بتوانند در کارخانه سیمان در جنوب نفوذ پیدا کنند تا وسعت گذرگاه را افزایش دهند.

کد N1392989