در دیدار مقام های ایالت خیبرپختونخوا در پاکستان تاکید شد

سفیر ایران: ارتقای تجارت با پاکستان، از اولویت های نخست ایران است

کد N1392943