برجام منافع زیادی داشت/اقتصاد ایران تحت سلطه سرمایه ای مالی وتجاری است

سیاسی

تهران - ایرنا - یک کارشناس مسایل اقتصادی گفت: برجام منافع زیادی داشته است اما انحصار طلب ها نگذاشتند در جیب مردم برود.

به گزارش ایرنا، حسن راغفر در میزگرد چالش های پیش رو اقتصاد مقاومتی که در سازمان جوانان و دانشجویان حزب اعتدال و توسعه برگزار شد، افزود: ما اکنون 12 بانک ورشکسته داریم که آنها اجازه سقوط قیمت ها را بعد از برجام ندادند چرا که بسیاری از دارایی آنها در دولت های گذشته به ارز تبدیل شدند.
وی همچنین شرایط اقتصاد ایران را تحت سلطه سرمایه های مالی و تجاری دانست و خاطرنشان کرد: سرمایه داری رفاقتی، تعطیلی احزاب و نشریات ، اشکال های اساسی در برخی قوانین در بروز چنین مشکلاتی موثر است.
این کارشناس مسایل اقتصادی با یادآوری این که قوانین مملو از اشکال های اقتصادی و مالیاتی است، تصریح کرد: مجلسی ها باید قوانین مالیاتی که مربوط به معاملات پرسود می شود را اصلاح کنند.
راغفر ادامه داد: برخی قوانین به بانک های خصوصی اجازه می دهد سود بیشتری از بانک های دولتی دریافت کنند که به این دلیل اعتبارات کمتری به بنگاه های اقتصادی پرداخت می کنند.
وی یادآور شد: دلالی پول 20 هزار درصد تورم داشته و این به آن معنا است که سوداگران پول در شرایط اقتصادی که مردم در رنج بودند 20 هزار درصد سود بردند.
این کارشناس مسایل اقتصادی تصریح کرد: همچنین خرید و فروش زمین را به عنوان دومین پرسودترین موضوع اقتصادی و نامولدترین فعالیت اقتصادی و در عین حال باثبات ترین سرمایه گذاری تجاری در سال های نه چندان دور است.
راغفر افزود: سهم خرید و فروش زمین 16500 درصد و سهم ساختمان سازی 13600 درصداز سود تجاری بوده است.
وی با یادآوری این که کمترین سهم سود متعلق به بخش صنعت بوده است، گفت: منطق اقتصاد در این شرایط می گوید در خرید و فروش زمین سرمایه گذاری کنید و این موضوع نمی تواند شغل ایجاد کند و این تنها کاغذهای قیمتی هستند که خرید و فروش می شوند.
این کارشناسی مسایل اقتصادی به سهم کم مالیات از این درصد سود خرید و فروش زمین و مسکن و مستغلات اشاره کرد و اظهارداشت:در کشورهای بزرگ اقتصادی مانند آمریکا 12 درصد از درآمد از مالیات بخش مسکن و زمین به دست می آید و این موضوع می تواند اصلی ترین کنترل کننده قیمت مسکن باشد، اما متاسفانه گروهی از ملاکان بزرگ منتفع مانع اصلاح قانون مالیات خرید و فروش زمین و مسکن می شوند.
راغفر همچنین گفت: اقتصاد ایران تحت سلطه سرمایه های مالی و تجاری است و صنعتی شدن در این اقتصاد منتفی است. صنعت زمین گیر است و به این دلیل با کمبود شغل مواجه هستیم .
وی با بیان این که دولت یازدهم به دنبال تقاضای بازار است، تصریح کرد: در حال حاضر این تقاضا دربازارهای افغانستان، عراق و روسیه وجود دارد و مشکل ما نبود تقاضا نیست بلکه نبود تولید است بنابراین مافیا ها تحت اختیار صنایع بزرگ مانند ماشین سازی ، پتروشیمی و بانکها است و سهم سایر صنایع بسیار ناچیز بوده و در این شرایط تولید بسیار محدود اتفاق می افتد.
این استاد دانشگاه درمورد اصطلاح سیاسی سرمایه داری رفاقتی که نظام اقتصادی ایران را به شدت درگیر کرده است یادآور شد: اولین مشخصه این است که شخص در قدرت رفقا و احزاب سیاسی خود را می پذیرد که ویژگی چنین اقتصادی نابرابری های فزاینده است که اصلی ترین منشا تمام شرور اجتماعی میشود.
راغفر افزود: دسترسی آسان و ارزان به اعتبارات بانکی از دیگر ویژگی های سرمایه داری رفاقتی است.و نمونه بارز آن دیون معوقه 160 میلیارد تومانی رفقای دولت نهم و دهم است.
وی دستکاری در نظام قیمت گذاری را از دیگر ویژگی های سرمایه داری رفاقتی برشمرد که باعث تورم می شود و هزینه های آن را مردم باید پرداخت کنند،
استاد دانشگاه الزهرا تصریح کرد: اصلاح نظام بانکی تنها راه حل این اقتصاد ناکارآمد است . بانک ها از ابتدای تاسیس در ایران در خدمت سلطه سرمایه تجاری بوده اند و خدمتی به توسعه کشور نکرده اند و اکنون نظام بانکی در کشور یک غده سرطانی به شمار می رود.
وی همچنین قوانین اقتصادی و مالیاتی را دارای ایرادهای بسیاری دانست و گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید قوانین مالیاتی که مربوط به معاملات پرسود می شود را اصلاح کنند و قوانین بانک های خصوصی که می توانند سود بیشتری از بانک های دولتی دریافت کنند و به این دلیل اعتبارات کمتری به بنگاه های اقتصادی پرداخت می کنند باید اصلاح شود.
سیام* 1053 ** 1336
کد N1392933