شیخ «نعیم قاسم»:

قانون نسبیت عادلانه ترین روش برای انتخابات ریاست جمهوری لبنان است

سیاسی

معاون دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد که قانون نسبیت به صورتی که تمامی لبنان یک حوزه انتخابی یکسان محسوب شود، عادلانه ترین روش است و برای اجرای نسبیت در سطح استان ها نیز مانعی وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، معاون دبیرکل حزب الله لبنان در سخنانی در خصوص انتخابات ریاست جمهوری لبنان تاکید کرد که اجرای قانون نسبیت در تمامی لبنان عادلانه ترین گزینه است.

بر اساس این گزارش شیخ «نعیم قاسم» معاون دبیرکل حزب الله لبنان در سخنانی اظهار داشت: قانون نسبیت به صورتی که تمامی لبنان یک حوزه انتخابی یکسان محسوب شود، عادلانه ترین روش است و برای اجرای نسبیت در سطح استان ها نیز مانعی وجود ندارد.

وی در ادامه سخنان خود در این راستا تصریح کرد: در هر صورت رها شدن از قانون ۶۰ تایی خواسته ای ملی و محقانه است و ما نیز آن را تایید می کنیم تا قانون جدید انتخابات ایجاد شود. مماطله و به تاخیر انداختن این موضوع را تایید نمی کنیم. زیرا فرصت بسیار خوبی برای تغییر این قانون فراهم شده است و ما در این راستا تلاش می کنیم.

معاون حزب الله تاکید کرد: حزب الله از اعمال هر نوع اصلاحاتی در قانون انتخابات که منجر به عدالت، شفافیت و انتخاب آزادانه شود، حمایت می کند و اجرای انتخابات در تاریخ مقرر را نیز تایید می کند. باید برای ایجاد دوباره حاکمیت تلاش کنیم که این موضوع به نفع لبنان است.

گفتنی است لبنان از حدود ۲ سال پیش تاکنون با بحران انتخاب رئیس جمهور مواجه است؛ در این بین جریان ۱۴ مارس از «سلیمان فرنجیه» به عنوان گزینه ریاست جمهوری حمایت و از سوی دیگر جریان ۸ مارس به ویژه حزب الله از «میشل عون» حمایت می کند.

کد N1392244