طرح انتقال اروپایی گاز روسیه در برابر مخالفت آمریکا

سیاسی

مسکو - ایرنا - طرح خط لوله انتقال گاز روسیه به شمال اروپا به عنوان ناهمخوان بودن با منافع جمعی، یکپارچگی و امنیت این قاره مورد مخالفت آمریکا قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، پایگاه روزنامه روسی ماسکوفسکی کامسامولتس در این باره نوشت: آموس استین نماینده ویژه وزارت امور خارجه و هماهنگ کننده امور بین المللی انرژی آمریکا با اجرای فاز دوم خط لوله انتقال گاز از روسیه به شمال اروپا مخالفت کرد.
در گزارش روز دوشنبه این پایگاه به نقل از مقام آمریکایی آمده است: با اجرای فاز دوم خط لوله جریان شمالی - 2 روابط کنونی بین کشورهای شرق و غرب اروپا آسیب می بیند.
وی گفت: ساخت خط لوله پیش بینی شده و آغاز کار آن سبب خواهد شد، درآمد لهستان، اسلوواکی و اوکراین از ترانزیت گاز روسیه قطع شود.
مقام آمریکایی هشدار داد: با توجه به اینکه اقتصاد اوکراین سالانه دو میلیارد دلار از ترانزیت اروپایی گاز روسیه درآمد کسب می کند، قطع روند کنونی پس از آغاز کار مسیر جدید، ضربه سنگینی به این کشور می زند و اسلوواکی نیز هر سال یک میلیارد دلار درآمد را از دست خواهد داد.
از سال 2014 با روی کار آمدن دولت پترو پوروشنکو در اوکراین، این کشور و روسیه روابط پرتنش و درگیر با تحریم های متقابلی را تجربه می کنند و کارشناسان معتقدند، مسکو می خواهد مسیرهای مطمئن تری را برای انتقال گاز خود به اروپا داشته باشد تا مانع استفاده ابزاری کی یف از خط لوله کنونی به عنوان اهرم فشار شود.
اروپام 391 ** 1516
کد N1391133