فیلم/ آمادگی برای آزاد سازی موصل

سیاسی

بین الملل: نیروهای عراقی در حال آماد سازی خود برای آزاد سازی موصل از لوث تروریست های داعش هستند.

کد N1391077