آفتاب

بررسی قیام‌های ملی و محلی طبرستان کتاب می‌شود

بررسی قیام‌های ملی و محلی طبرستان کتاب می‌شود

«شهریاران طبرستان» عنوان کتاب جدید بهمن انصاری نویسنده و پژوهشگر تاریخ است که به زودی توسط انتشارات منشور سمیر منتشر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، این کتاب به بررسی قیام‌های ملی و محلی بزرگان طبرستان در حد فاصل قرن دوم تا چهارم هجری پرداخته است.

سرزمین طبرستان (مازندران فعلی) به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی خود، و محصور شدن آن میان کوه و دریا، دارای یک استحکام طبیعی است و از همین روی، پس از سقوط ایران به دست اعراب، این منطقه تا دو قرن در مقابل اعراب ایستادگی کرده و پس از آن نیز هرگز به شکل کامل توسط خلفای عباسی مسخر نگردید.

در این میان شاهان و بزرگان طبرستان که اکثراً از خاندان‌های ریشه‌دار ساسانی و پارتی بودند، نقش غیرقابل انکاری در استقلال و جلوگیری از سقوط منطقه داشتند.

کتاب «شهریاران طبرستان» بررسی اعمال و تحرکات این پادشاهان گمنام را در دستور کار خود قرار داده و نویسنده کوشیده است تا این بخش مهم اما کمتر شناخته شده از تاریخ ایران را بازسازی کرده و موارد کند و کاو علمی قرار دهد.

شهریاران طبرستان در تابستان 1395 توسط انتشارات منشور سمیر منتشر خواهد شد.

کد N1381159

وبگردی