اوباما به جمهوریخواهان:شما مسئول ظهور ترامپ هستید نه دولت من

سیاسی

نیویورک-ایرنا- اوباما با انتقاد از برخوردهای خصومت آمیزجمهوریخواه با همه سیاست های دولت او در طول این 8 سال دشمنی های مستمر این حزب با خود را سبب پیدایش فضایی که به ظهور شخصیتی مثل دونالد ترامپ در عرصه انتخابات این کشور انجامید ذکر کرد.

به گزارش ایرنا، اوباما رئیس جمهوری آمریکا روزجمعه درگفت وگو با رادیوی ملی آمریکا جمهوریخواهان این کشور را مسئول ظهور و به قدرت رسیدن دونالد ترامپ دانست وگفت: این بستری است که شما برای خود آماده کرده اید.
وی قانونگذاران جمهوریخواه آمریکا را متهم ساخت که با رویکرد های سیاسی برخاسته از مخالفت با ورود او به کاخ سفید فضایی را بوجود آورده اند که در آن حتی شخصی مثل « پال رایان » رئیس مجلس نمایندگان آمریکا ' به اندازه کافی محافظه کار به نظر نمی رسد'.
رئیس جمهوری آمریکا دراین گفت و گو رسانه های محافظه کار کشورش را نیز به آلوده کردن فضای سیاسی کشور متهم کرد وگفت این دسته از رسانه های محافظه کار آمریکا درتمام مدت ریاست جمهوری او تلاش کرده اند به اصرار سفید پوستان زحمت کش آمریکایی را متقاعد کنند که سیاست های او برای آن ها فایده ای دربر نخواهد داشت.
وی افزود تلاش این دسته از رسانه های آمریکایی بر این بوده است تا به بیشتر مردم آمریکا القاء کنند که او و 'دوستان سوسیالیست او سعی دارند پول آنها را بگیرند و به مهاجران مکزیکی ویا مادر سیاهپوستی که از کمک های دولتی استفاده می کند بدهند.'.
رئیس جمهوری آمریکا با این همه ابراز اطمینان کرد که مردم کشور در رای گیری های ماه نوامبر درنهایت شخصیتی مثل ترامپ را نخواهند پذیرفت و همین حقیقت موجب خواهد شد تا جمهوریخواهان کشورش بخود بیایند و دررویکرد های خود بازنگری کنند.
اوباما در نهایت گفت یقین دارد درصورتی که مسئولین کشور راهی را که به نفع مردم آمریکا است در پیش بگیرند درآینده با نگاهی به گذشته متوجه خواهند شد که این دوره آخرین رد پایی است که سیاست های مبتنی بر ' ما درمقابل شما ' دراین کشور در تاریخ باقی مانده است.
اروپام-4-541 **شبس *1488 **
کد N1323311