روز قدس، روز دفاع از مردم مظلوم فلسطین

شهروندان افغان سکوت مرگبار برخی کشورهای اسلامی را در قبال جنایات اسرائیل محکوم کردند

کد N1323305