یکی از اعضای بانک مرکزی اروپا:

پیامدهای برگزیت از مخاطرات پیش روی اقتصاد منطقه یورو است

سیاسی

تهران - ایرنا- «پیتر پرات» از اعضای هیات اجرایی بانک مرکزی اروپا روز جمعه از پیامدهای رای مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا به عنوان یکی از مخاطرات پیش روی اقتصاد منطقه یورو یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، پرات گفت، اقتصاد منطقه یورو رو به بهبود است اما، با این حال، با مخاطراتی مانند پیامدهای برگزیت مواجه است.
وی افزود، بانک مرکزی اروپا مصمم است تا همچنان به ایفای نقش محوری در تحکیم و تقویت بهبود چرخه اقتصادی منطقه یورو ادامه دهد.
پرات خاطر نشان کرد، منطقه یورو همچنان در معرض یکسری بلاتکلیفی ها و تردیدها قرار دارد که برخی از آنها مانند روند شکننده بهبود اقتصاد جهانی و تاثیر همه پرسی بریتانیا، خارجی و برخی نیز مانند نبود شفافیت درباره آینده اتحاد پولی، داخلی هستند.
مردم بریتانیا در همه پرسی با 52 درصد رای موافق، به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا رای دادند.
با اعلام نتیجه این همه پرسی در روز جمعه گذشته، ارزش پوند انگلیس، 10 درصد کاهش یافت.
شبس** 1088*1613
کد N1323147