در گفت و گو با ایرنا مطرح شد:

خاخام یهودی: استقرار صلح درگرو برچیده شدن رژیم صهیونیستی است

کد N1323145