درصد پراکندگی جمعیت شیعیان و اهل تسنن در خاورمیانه/اینفوگرافیک

سیاسی

در برخی کشورهای خاورمیانه که اساساً مسلمان هستند، شیعیان و اهل تسنن سال هاست که در کنار هم با آرامش زندگی می کنند و به مذهب یکدیگر احترام می گذارند. شاید بتوان گفت که این دولت ها و عوامل بیرونی هستند که به اختلافات مذهبی دامن می زنند

در برخی کشورهای خاورمیانه که اساساً مسلمان هستند، شیعیان و اهل تسنن سال هاست که در کنار هم با آرامش زندگی می کنند و به مذهب یکدیگر احترام می گذارند. شاید بتوان گفت که این دولت ها و عوامل بیرونی هستند که به اختلافات مذهبی دامن می زنند.

برای مشاهده جزئیات، اینفوگرافیک زیر را نگاه کنید.

منبع: شبستان
49261

کد N1323018