کری: ارمنستان و جمهوری آذربایجان زیر نظر گروه مینسک به مذاکره ادامه دهند

ایرنا نوشت: وزیر خارجه آمریکا در تماس با رئیسان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، از آنان به خاطر حفظ آتش بس در 'قره باغ ' قدردانی کرد و گفت دو طرف باید مذاکره را زیر نظر گروه مینسک ادامه دهند.

کد N1322898