موافقت اروپا باسپر دولتی برای نجات بانک ها، سرخط روزنامه های ایتالیا/ 11تیر

سیاسی

رم- ایرنا - موافقت اروپا با سپر دولتی برای نجات بانک ها، ایتالیا در شورای امنیت، اشتباهات قضایی و حبس بیگناهان، فاجعه زنان پناهجو، موافقت ایتالیا با ورود ترکیه به اتحادیه اروپا و ادامه تورم منفی ازمهمترین عناوین خبری روزنامه های ایتالیا در روز جمعه 11 تیر است.

*** کوریره دلاسرا
- سپر دولتی برای نجات بانک ها، چراغ سبز اتحادیه اروپا
- درگیری میان مهاجران چینی با پلیس در شمال ایتالیا
- اشتباهات قضایی ایتالیا ، در عرض 24 سال 24 هزار نفر بیگناه زندانی شدند

*** لارپوبلیکا
- موافقت اتحادیه اروپا با سپر دولتی 150 میلیارد یورویی برای نجات بانک های ایتالیا
- ایتالیا برای سال 2017 در شورای امنیت سازمان ملل انتخاب شد
- فاجعه زنان پناهجو در کانال سیسیل، بر اثر غرق شدن قایق 10 تن جان خود را از دست دادند
- دستگیری یک باند 144 نفری قاچاق مواد مخدر به ایتالیا و آمریکا

*** لاستمپا
- تظاهرات کشاورزان ایتالیایی علیه تحریم روسیه
- وزیر خارجه ایتالیا: با ورود ترکیه به اتحادیه اروپا موافقیم
- حمله آمریکا به جنوب فلوجه ، 250 افراط گرای داعش کشته شدند
- ماه ژوئن، پنجمین ماه پیاپی تورم منفی در ایتالیا

*** ایل جورناله
- شکنجه دولت، هر سال یک هزار بیگناه به زندان انداخته می شوند
- برگزیت برای ایتالیا دو میلیارد یورو هزینه دارد
- ایتالیا به شورای امنیت سازمان ملل در سال 2017 راه یافت
اروپام**461**1579
کد N1322792