حمایت روزنامه دیلی میل از «ترزا می» برای نخست وزیری بریتانیا

روزنامه دیلی میل از ترزا می وزیر کشور بریتانیا برای احراز پست نخست وزیری این کشور حمایت کرده است.

کد N1322740