آفتاب

برای ترمیم اقتصاد برزیل به قدرت برمی‌گردم

برای ترمیم اقتصاد برزیل به قدرت برمی‌گردم

رئیس‌جمهوری تعلیق شده برزیل گفت که به قدرت بازخواهد گشت تا اقتصاد کشور را ترمیم کرده و حقوق مردم را به آنها باز گرداند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دیلما روسف» رئیس‌جمهوری تعلیق شده برزیل گفت که می‌خواهد تا به قدرت بازگردد تا اقتصاد کشور را ترمیم کرده و حقوق مردم را به آنها بازگرداند.

روسف در گفت‌وگو با یک رسانه محلی بار دیگر از تصمیم به تعلیق وی به عنوان «کودتا» نام برد و گفت: «اگر در ماه آگوست به قدرت باز گردم، تلاش خواهم کرد تا به گفتارهای نفرت و نژادپرستی که به این کودتا کمک کرده است، پایان دهم. ما حقوق مردم را به آنها بازخواهیم گرداند و اقتصاد کشور را ترمیم خواهیم کرد.» 

 

کد N1322618

وبگردی