انتخاب مدیران ستادی بعنوان هیات مدیره شرکت‌ها و و احدهای خارج از کشور ممنوع شد

دولت,اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور به منظور برقراری انضباط مالی و ایجاد شفافیت بیشتر، انتخاب مدیران ستادی سازمان یا شرکت بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت‌ها و واحدهای خارج از کشور سازمان یا شرکت مذکور به هر نحو را ممنوع کرد.

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری بخشنامه‌ای را به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌ها ابلاغ کرد که متن کامل آن بدین شرح است: 

بسمه تعالی

بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌ها

به منظور برقراری انضباط مالی و ایجاد شفافیت بیشتر، کلیه دستگاه‌های اداری به ویژه آن دسته از شرکت‌ها و بانکهای دولتی و عمومی که برای انجام وظایف قانونی اقدام به ایجاد یا ثبت شرکت / شعبه / واحد یا عناوین مشابه در خارج از کشور می‌کنند، باید از انتخاب مدیران ستادی سازمان / شرکت بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت‌ها و واحدهای خارج از کشور سازمان / شرکت مذکور به هر نحو خودداری کنند. در موارد ضروری با تایید بالا‌ترین مقام سازمان / دستگاه اجرایی، بدون دریافت هرگونه وجه یا پاداش یا عناوین مشابه بابت عضویت در هیئت مدیره، از شمول ممنوعیت موضوع این بخشنامه مستثنی است و در صورت الزام به دریافت هر گونه وجه یا پاداش یا عناوین مشابه براساس مقررات کشور خارجی موضوع فعالیت، وجوه مذکور نیز باید به حساب سازمان / شرکت متبوع واریز شود. 

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور

کد N1322525