روز قدس، روز دفاع از مردم مظلوم فلسطین

سفیر ایران: هرگاه به راه آزادسازی فلسطین نزدیک می شویم، توطئه ها افزایش می یابد

کد N1322295