فرانس پرس: اتحادیه اروپا فصل تازه ای در مذاکرات عضویت ترکیه می گشاید

سیاسی

تهران - ایرنا - خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام آگاه اتحادیه اروپا گزارش داد که اعضای این اتحادیه روز پنجشنبه با گشودن فصل تازه ای در مذاکرات مربوط به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه ، این تصمیم بخشی از توافق ماه مارس اتحادیه اروپا مبنی بر تسریع در مذاکرات عضویت ترکیه در ازای کمک این کشور به کنترل سیل مهاجران و پناهجویان است.
اعلام گشوده شدن فصل تازه ای در مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا ، در پی رای مردم بریتانیا در همه پرسی هفته گذشته به خروج از این اتحادیه و همزمان با تحرکات ترکیه برای تنش زدایی در روابط با روسیه و برقراری مجدد روابط با رژیم صهیونیستی مطرح شده است.
این درحالی است که اروپا با بزرگترین بحران آوارگان از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون رو به رو است و برخی کشورها از جمله آلمان صحنه تظاهرات گسترده علیه ورود موج بی پایان آوارگان بوده اند و اتحادیه اروپا درصدد جلب مشارکت و همکاری بیشتر ترکیه برای مهار و کنترل بحران پناهجویان است.
مترجمام**1078**1859
کد N1321697