بیش از یک چهارم جمعیت ژاپن ۶۵ سال یا بیشتر سن دارند

آسیا و اقیانوسیه,ژاپن

همشهری آنلاین: یک بررسی دولتی که در ژاپن صورت گرفته است نشان می‌دهد که در حال حاضر، یک چهارم جمعیت این کشور ۶۵ سال یا بیشتر سن دارند.

وزارت کشور ژاپن می‌گوید که بر اساس ارقام اولیه سرشماری ملی در سال گذشته، این برآورد انجام شده است.

همچنین برای نخستین بار در همه ۴۷ استان کشور، جمعیت افراد ۶۵ سال یا مسن تر از جمعیت افراد زیر ۱۵ سال فراتر رفته است.