چالش میان رم وبرلین برسربانک ها، سرخط روزنامه های ایتالیا/ 10تیر

سیاسی

رم- ایرنا - چالش میان رم و برلین درخصوص بانک ها، اعتراض علیه تحریم روسیه درایتالیا، صلح میان پوتین واردوغان و داعش عامل سوء قصد در استانبول، از جمله عناوین مهم برخی از روزنامه های روز پنجشنبه 10 تیر ایتالیا است.

*** کوریره دلاسرا
- چالش در خصوص بانک ها میان رم و برلین
- ارسال قطعات یدکی اف 16 از ایتالیا به مصر تعلیق شد
- فرودگاه ها و برنامه ضد عملیات انتحاری

*** لارپوبلیکا
- اعتراض اتحادیه کشاوزری ایتالیا علیه تحریم روسیه، تظاهرات در ورونا
- عملیات ضد مواد مخدر در ایتالیا ، امریکا و کولومبیا، دستگیری و توقیف
- شمار قربانیان سوء قصد تروریستی در استانبول به 42 نفر رسید
- اشتی میان پوتین و اردوغان ، بزودی دیدار دو جانبه

*** لاستمپا
- بانک ها، مرکل خطاب به رنتزی: مقررات تغییر نمی کنند
- داعش نصف شد اما هنوز ضربه می زند
- رنتزی: برای کاهش مالیات ابتدا باید سرمایه های جدید را جذب کرد

*** ایل جورناله
- برنامه سری برلین برای آلمانی کردن اروپا
- سازمان سیا: سوء قصد استانبول بی تردید کار داعش بود
- سیلی مرکل به رنتزی، مقرارت تغییر نمی کند
- تروریست های داعش از استراتژی قاچاقچیان مواد مخدر استفاده می کنند
اروپام**461/1859
کد N1321642