همایش بزرگداشت روز جهانی قدس در باکو برگزار شد

کد N1321375