ارسال اولین محموله کمک‌های بشردوستانه به دو شهر سوریه

بین الملل,ارسال اولین محموله کمک‌های بشردوستانه به زملکا و عربین

صلیب سرخ جهانی از ارسال اولین محموله کمک‌های بشردوستانه بین المللی به شهر‌های «زملکا» و «عربین» خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، صلیب سرخ جهانی از ارسال اولین محموله کمک‌های بشردوستانه به شهر‌های جنگ‌زده «زملکا» و «عربین» در نزدیکی دمشق، خبر داد.

صلیب سرخ بین‌المللی تاکید کرد از سال ۲۰۱۲ تاکنون، این اولین بار است که محموله کمک‌های بشردوستانه به این دو شهر ارسال می‌شود.

«زملکا» و «عربین» تنها شهر‌های جنگ‌زده باقی مانده در فهرست صلیب سرخ بودند که هنوز کمک‌های بشردوستانه دریافت نکرده بودند.

کد N1320979