درخواست برگزاری همه‌پرسی خروج هلند از اتحادیه اروپا ۵۶ هزار امضا جمع کرد

بین الملل,برگزاری همه‌پرسی خروج هلند از اتحادیه اروپا

بیش از ۵۶ هزار نفر از شهروندان هلندی درخواست خروج برگزار همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپا را امضا کردند.

بیش از ۵۶ هزار نفر از شهروندان هلندی تاکنون درخواست برگزاری همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپا را امضا کرده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، پس از پیروزی هواداران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در همه‌پرسی روز پنجشنبه، دیگر کشور‌های اروپایی تمایل خود را برای برگزاری همه‌پرسی مشابه اعلام کردند.

در این میان تعدادی از فعالان سیاسی هلند درخواست برگزاری همه‌پرسی برای خروج از اتحادیه اروپا را تنظیم کرده و در اختیار مردم این کشور قرار دادند.

طبق آخرین آمار ارائه شده، تاکنون بیش از ۵۶ هزار نفر از شهروندان هلندی این درخواست را امضا کرده‌اند.

کد N1320927