افزایش نگرانی‌ها از بابت بسته شدن مرز اردن روی پناهجویان سوری

بین الملل,بسته شدن مرز اردن روی پناهجویان سوری

سازمان‌های بین‌المللی از احتمال وقوع فاجعه انسانی در مرز سوریه با اردن هشدار دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، پس از حمله‌های تروریستی هفته گذشته در نقاط مرزی اردن با سوریه، «امان» مرز با سوریه را مسدود کرد.

سازمان‌های بین‌المللی اکنون از احتمال وقوع فاجعه انسانی در مرز اردن هشدار دادند.

با مسدود شدن مرز اردن با سوریه، هزاران پناهجوی سوری که برای رسیدن به اردوگاه مهاجران در اردن به مرز این کشور سفر کرده‌اند، اکنون سرنوشت نامشخصی دارند.

مسدود شدن مرز اردن همچنین ارسال کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی به پناهجویان را متوقف کرده است.

کد N1320856