پیشنهاد ایتالیا و هلند برای اشتراک کرسی شورای امنیت سازمان ملل

سیاسی

تهران – ایرنا – وزیران امور خارجه ایتالیا و هلند پس از به بن بست رسیدن رای گیری مجمع عمومی سازمان ملل برای تعیین پنجمین عضو غیردائم شورای امنیت، از توافق برای کسب اشتراکی دوره دو ساله عضویت در این شورا خبر دادند.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، قزاقستان، بولیوی، اتیوپی و سوئد چهارکشوری هستند که روز گذشته در رای گیری مجمع عمومی این سازمان برای مدت دو سال به عضویت شورای امنیت انتخاب شدند.
با این حال هلند و ایتالیا هر یک با کسب 95 رای در رسیدن به دو سوم آرای لازم برای کسب کرسی پنجم ناکام ماندند و پیشنهاد تقسیم دوره عضویت در این شورا را مطرح کردند.
بر اساس این طرح که باید مورد توافق دیگر اعضای سازمان ملل قرار گیرد، ایتالیا از ژانویه سال آینده تا پایان سال 2017 و هلند از آن موعد تا پایان سال 2018 کرسی موقت شورای امنیت را در اختیار خواهند داشت.
اشتراک کرسی شورای امنیت یک اتفاق نادر ولی دارای سابقه است. این رویداد در سال 1960 برای ترکیه و لهستان نیز رخ داده بود.
شورای امنیت سازمان ملل پنج عضو دائم و 10عضو انتخابی یا غیردائم دارد. پنج عضو دائم این شورا در تصمیمات و رای ‌گیری‌ های شورا حق وتو دارند.
آمریکا، انگلیس، چین، روسیه و فرانسه اعضای دائم و دارای حق وتو و مصر، ژاپن، سنگال، اوکراین و اوروگوئه دیگر پنج عضو غیردائم این شورا هستند.
ریاست شورای امنیت چرخشی و به ‌ترتیب الفبای انگلیسی و طول مدت آن یکماه است.
اروپام ** 9386**1856
کد N1320823