آفتاب

کنترل مهاجران در اولویت قرار دارد

کنترل مهاجران در اولویت قرار دارد

استفان کرب، نامزد احتمالی نخست وزیری بریتانیا اولویت خود برای نخست وزیری را سیاست‌های کنترل مهاجران عنوان کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،" استفان کرب" نامزد احتمالی نخست وزیری بریتانیا عنوان داشته که اولویت او به دست گرفتن کنترل سیاست‌های مهاجرت این کشور خواهد بود.

کرب که وزیر کار و امور رفاهی دولت کامرون بوده است حامی رای " ماندن"‌در این همه پرسی بوده است. همه پرسی که منجر به خروج این کشور از اتحادیه اروپا شد.

کامرون به عنوان حامی رای به ماندن در اتحادیه اروپا استعفا خود را اعلام کرده و رقابتی برای رهبری حزب حاکم محافظه کار برای یافتن جانشین او تا ماه سپتامبر در جریان خواهد بود.

کرب در ستون دیلی تلگراف خود نوشت:"‌ما نمی توانیم به چنین انتخابات برای تعیین رهبری یک حزب حاکم اجازه دهیم که به دو گروه "ماندنی‌ها "‌ و  "‌برگزیتی‌ها "‌ تقسیم شود. وی خواستار اتحاد این حزب شد.

وی در نهایت افزود که رای مردم به خروج از اتحادیه اروپا روشن و واضح است و بازگشتی وجود نخواهد داشت.    

 

کد N1320738

وبگردی