کامرون خواستار استعفای کوربین از رهبری حزب کارگر شد

سیاسی

لندن - ایرنا- دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس روز چهارشنبه در نشست مجلس عوام از جرمی کوربین رهبر حزب کارگر خواست که با توجه به بحران ایجاد شده در درون حزبش، از رهبری این حزب استعفا دهد.

به گزارش ایرنا، کامرون که روز جمعه هفته گذشته یک روز بعد از همه پرسی برگزیت گفت که استعفا خواهد داد، در جریان نشست مجلس عوام رو به کوربین کرد و گفت' محض رضای انسانیت استعفا بده و برو'.
دیوید کامرون در نشست مجلس عوام، خطاب به کوربین گفت که ادامه این وضعیت به نفع منافع ملی انگلیس نیز نخواهد بود.
جرمی کوربین رهبر حزب کارگر روز سه شنبه در واکنش به رای عدم اعتماد نمایندگان پارلمانی این حزب به او، این اقدام را فاقد مشروعیت خواند و گفت که به هواداران حزبش خیانت نمی کند و همچنان به مبارزه اش ادامه خواهد داد.
بیش از 80 درصد از نمایندگان پارلمانی حزب بحران زده کارگر که اصلی ترین اپوزیسیون دولت محافظه کار انگلیس شمرده می شود، روز سه شنبه در جریان یک رای گیری مخفی به جرمی کوربین رهبر این حزب رای عدم اعتماد دادند.
در جریان این رای گیری، 172 نماینده پارلمانی حزب کارگر علیه کوربین و تنها 40 نماینده به نفع او رای داده اند.
رای عدم اعتماد نمایندگان پارلمانی حزب کارگر به رهبری جرمی کوربین در حالی صورت می گیرد که این کشور همچنان در شوک ناشی از نتیجه همه پرسی هفته گذشته به سر می برد.
به دنبال این رای گیری مخفیانه، جرمی کوربین بیانیه ای را صادر کرد که در آن مشروعیت این اقدام نمایندگان را زیر سئوال برد و گفت: من از طرف 60 درصد از اعضاء و هواداران حزب کارگر به صورت دمکراتیک به عنوان رهبر این حزب انتخاب شدم و به همین خاطر به آنها خیانت نخواهم کرد.
وی ادامه داد: ما یک حزب دمکراتیک هستیم که ساختار مشخصی دارد. مردم اکنون نیاز دارند که در این شرایط حساس، اعضاء حزب کارگر، اتحادیه های کارگری و نمایندگان پارلمانی، پشت رهبری این حزب متحد شوند.
رهبر با این حال، بلافاصله پس از انتشار بیانیه کوربین، پنج عضو دیگر کابینه در سایه استعفا دادند.
گفته می شود که برخی از نمایندگان پارلمانی حزب کارگر از جمله آنگلا ایگل عضو پیشین کابینه در سایه در حال آماده شده برای ورود به انتخابات رهبری این حزب هستند.
کوربین نیز گفته است که در صورت انجام انتخابات رهبری حزب کارگر مجدد نامزد خواهد شد.
اروپام**4**1552
کد N1320677