گفت وگوی پرفسور العطاس با ایرنا

محقق مالزیایی: روز قدس، روز وحدت مسلمانان و حمایت از حقوق بشر است

سیاسی

کوالالامپور- ایرنا - پروفسور 'سیدفرید العطاس' جامعه شناس و محقق مالزیایی دانشگاه ملی سنگاپور روز چهارشنبه روز قدس را روز وحدت مسلمانان برای حمایت از مساله فلسطین دانست و گفت که حذف نام عربستان از لیست سیاه سازمان ملل می تواند برای حل مساله فلسطین از طرف این سازمان جهانی ناامیدکننده باشد.

این عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه ملی سنگاپور در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، تصریح کرد روز قدس علاوه بر روزی برای وحدت مسلمانان در حمایت از مساله فلسطین، روز حمایت از حقوق بشر هم به شمار می رود.
وی با تاکید بر اینکه مساله فلسطین تنها مربوط به جهان اسلام نیست، گفت: ما نباید موضوع فلسطین را یک مساله دینی و مربوط به جامعه مسلمانان بدانیم. این موضوع مربوط به مسیحیان و یهودیان هم می شود.
به گفته وی، در حال حاضر بسیاری از یهودیان با صهیونیسم مخالفند. پس روز قدس نه تنها فرصتی برای وحدت بیشتر جوامع مسلمان است، بلکه می تواند فرصتی برای گفت وگو میان ادیان از جمله مسیحیان، یهودیان و مسلمانان در رسیدن به صلح باشد.
این محقق و جامعه شناس، گفت در جهانی که بسیاری از قدرت ها از فقدان صلح در منطقه سود می برد، باید به روز قدس به عنوان فرصتی برای دست یافتن به صلح و آرامش نگاه کرد.
وی در ادامه با تشریح سیاست های برخی کشورهای عربی، گفت: برخی دولت ها به ویژه کشورهای عربی امروزه خود دچار افراط گرایی شده اند و می توان ردپای سیاست های آمریکا و رابطه افراط گرایی و ایدئولوژی را در پدید آمدن گروه های تروریستی همچون داعش و القاعده در میان کشورهای عربی به وضوح در این اتفاق مشاهده کرد.
العطاس با اشاره به نقش عربستان سعودی در افراط گرایی، گفت: امروزه جهان نقش عربستان سعودی را در پدید آمدن افراط گرایی به خوبی درک کرده است، پس عجیب نیست که کشورهای عربی بدنبال ایجاد صلح در منطقه و حمایت از فلسطین نباشند.
وی در ادامه اقدام سازمان ملل در حذف نام عربستان سعودی از لیست سیاه این سازمان را اتفاق بسیار ناگوار دانست و گفت که این اقدام می تواند در تلاش برای حل مساله فلسطین از طرف سازمان ملل ناامیدکننده بوده و باعث اعتماد نکردن دولت ها نسبت به این سازمان در اجرای حقوق بشر باشد.
این جامعه شناس و محقق مالزیایی همچنین روز قدس را ایده بسیار خوبی به منظور حمایت از ملت مظلوم فلسطین عنوان کرد و گفت: روز قدس نمی تواند روزی برای حمایت از فلسطین از طرف دولت ها باشد، بلکه روز حمایت مردمی است، هر چند برای حل مساله فلسطین حمایت دولت ها، گروه های غیردولتی و رسانه ها مورد نیاز است.
آساق**1611
کد N1320590