سید افقهی:

«جبهه مقاومت» استراتژی ایران در مقابل دکترین آمریکاست

سیاسی

یک تحلیلگر مسائل غرب آسیا گفت: آمریکا مرتب گروه های تروریستی را به مناطق مختلف گسیل می کند اما خوشبختانه در مقابل این دکترین آمریکا خطی بنام جبهه مقاومت در حال گسترش است.

به گزارش خبرگزاری مهر، میزگرد «گفت و گوی سیاسی» با نگاهی به حقوق بشر آمریکایی و با موضوع سیاست یک بام و دوهوای آمریکا در حمایت از گروه های تروریستی، با حضور سیدحامد حجت کارشناس مسائل از رادیو گفت و گو پخش شد.

در آغاز این برنامه سیدهادی سیدافقهی که بصورت تلفنی با این برنامه در ارتباط بود، در خصوص آتش افروزی ایالات متحده در منطقه گفت: آمریکا در منطقه با سه رویکرد حرکت می کند، یکی مدیریت تنش، دیگری تنش زدایی و بردار سوم تنش زایی است و لذا سیاست امریکا در هر یک از محورهای جغرافیایی یکسان و یکنواخت نیست و اهداف امریکا در منطقه را می توان در چهار نقطه بررسی کرد.

وی تسلط بر منابع انرژی، امنیت، اقتدار و ادامه حیات رژیم صهیونیستی و کنترل و نابودی انقلاب اسلامی و نابودی جبهه ضد استکباررا اصلی ترین هدف اصلی امریکا در غرب آسیا خواند و افزود: حضرت آقا فرمودند داعش را برای نابودی جبهه اسلامی طراحی کرده اند و یکی از اهداف تیررس داعش انقلاب اسلامی است؛ یک روز خانم رایس بحث خاورمیانه بزرگ را مطرح کرد و نقشه داعش نیز قابل انطباق با نقشه خانم رایس است؛ بنابراین این پروسه هنوز ادامه دارد.

سیدافقهی ادامه داد: برای رسیدن به اهدف بستر سازی نیاز است و یکی از بسترهای امریکا به منظور چالش زایی، تشدید اختلافات مذهبی و دینی است یعنی جنگ سنی و شیعه به راه می اندازد و در جایی که حساسیت های دینی وجود دارد، بحث اسلام و مسیحیت را و در جای دیگر نیز اختلافات قومی را تشدید کرده و در نقاط دیگر دعوای مرزی و آبی را راه اندازی می کند.

وی با اعلام اینکه عربستان در دکترین امریکا گیر افتاده، تصریح کرد: «امریکا هزینه این بسترسازی ها را از جیب خود نمی پردازد و اوباما در سخرانی خود اعلام کرد که منطقه باید هزینه بحران خود را تامین کند و متاسفانه حکام عرب نمی دانند نتیجه این کار، سقوط و یک سراشیبی پیش روی خودشان است.

این تحلیلگر مسائل غرب آسیا اظهار کرد: «امریکا مرتب گروه های تروریستی را به مناطق مختلف گسیل می کند؛ اما خوشبختانه در مقابل این دکترین امریکا، خطی بنام جبهه مقاومت در حال گسترش است و استراتژی آن که زیر دست ایرانِ اسلامی است و کشورها بدان ملحق می شوند، باید از شیوه دفاع سنتی دست بردارد.

سیدافقهی گفت: اگر اسرائیل را در جنوب لبنان شکست دادیم، بدلیل ورود مردم بود و اگر اسرائیل نتوانست به قول مقام معظم رهبری حریف غزه یک وجبی شود، بدلیل این بود که مردم وارد میدان شدند و بنابراین تاکتیک رویارویی با آمریکا که هدفش منهدم کردن ارتش هاست، این است که باید از قیام های مردمی حمایت و آن ها را در کنار ارتش های رسمی بسیج کنیم.

وی خاطرنشان کرد: امرز عصر خیزش های مردمی است و اگر مردم پای کار آیند طرح امریکا صد در صد شکت می خورد؛ وگرنه ارتش فرسوده عراق چگونه می توانست در مقابل داعش که دارای یک لجستیک سنگین است و تبلیغات و پول و حمایت دارد، بایستد؟! ولی امروز می بینیم که نیروهای عراقی داعش را زدند؛ درحالیکه امریکا هنوز از داعش حمایت می کند؛ بنابراین وقتی مقاومت مردمی وارد معادله شود بسیاری از طرح های امریکا را خنثی خواهد کرد.

هراس آمریکا از محور مقاومت منجربه شکل گیری داعش شد

در ادامه سیدحامد حجت تبلور تروریسم در منطقه را بدلیل احساس هراس آمریکا و درپی آن تضعیف خط مقاومت عنوان کرد و گفت: پس از آنکه سلاح های شیمیایی سوریه با میانجی گری روسیه به سازمان ملل تقدیم شد، تهدید علیه اسرائیل از بین رفت ولی اقدامات داعش منجر شد کشورهای مخالف رژیم صهیونیستی به لاک دفاعی بروند؛ چنانچه سوریه همواره با رژیم صهیونیستی در تقابل بود ولی بعد از حضور داعش، به لاک دفاعی می رود.

این کارشناس مسائل بین الملل به پشتوانه ایدئولوژیکی گروه های تروریستی اشاره کرد و افزود: از همین جهت امریکا دشمن خود را اسلام معرفی می کند؛ بحث دیگر ناظر بر عملیات جهانی است و اقدام تروریست ها در مادرید یا لندن نشان از بعد بین المللی بودن این گروه هاست؛ از طرفی این ها هسته مرکزی ندارند و در خسارت و هزینه نیز مرز و محدودیتی نمی شناسند.

حجت گفت: آمریکا به این نتیجه رسیده که اعضای این گروه از یک توسعه نیافتگی برخوردارند که پیچیدگی کار را برای شان کم می کند و امریکا در برخورد با این گروه ها دچار اشتباهاتی می شود. اعضای القاعده و داعش خود را نسبت به شیعه و سنی برتر می دانند و از منظر اقتصادی معتقدند منابع نفت و گاز دنیا در اختیار آن ها بوده.

وی ادامه داد: آمریکا آنجایی که ناکارآمدی نظام بین الملل را مطرح نمی کنند، در حقیقت نقش خود را کتمان می نمایند و نمی خواهند به اشتباهات تاریخی خود در بوجود آوردن این گروه های تروریستی و تکفیری اعتراف کنند و بنظر نمی رسد سیاست مدارن امریکا متوجه این موضوع نباشند!

کد N1320585