ظرفیت اقتصادی ایران وترکیه مکمل یکدیگرند

سیاسی

آنکارا - ایرنا -سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه در دیدار با مدیرکل کمیته دائمی همکاریهای اقتصادی و تجاری سازمان کنفرانس اسلامی موسوم به کومسک، در مورد زمینه همکاری با این کمیته گفت و گو کرد.

یه گزارش ایرنا، در این دیدار که روز چهارشنبه در وزارت توسعه ترکیه انجام شد، 'ابراهیم طاهریان' سفیر جمهوری اسلامی ایران و 'محمد متین اکر' مدیرکل کمیته دائمی همکاریهای اقتصادی و تجاری سازمان کنفرانس اسلامی در مورد اهمیت توسعه همکاری های مشترک با هدف کمک به پیشبرد برنامه سازمان همکاری اسلامی در راستای توسعه رفاه و آسایش کشورهای اسلامی تاکید کردند.
متین اکر، مدیرکل کومسک در این دیدار با اشاره به وظیفه کمیته در ارائه خدمات به 57 کشور اسلامی ؛ اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای قدرتمندی است که بیشترین سطح همکاری را با آن داریم .
وی افزود: برخی وزارت خانه های ایران مسئولانه در راستای فعالیت های کومسک مشارکت دارند و ما از این بابت از آنها تشکر می کنیم.
مدیرکل کومسک تصریح کرد: علاوه بر اجرای پروژه کارگروه فقر زدایی، پروژه وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران هم با حمایت کومسک اجرا خواهد شد.
در این ملاقات سفیر ایران ظرفیت اقتصادی ایران وترکیه را مکمل یکدیگر ارزیابی و تصریح نمود: امیدواریم هم افزایی و بهره برداری از ظرفیت های علمی وتوانمندی های اقتصادی دو کشور موجب توسعه وکمک به دیگر کشورهای اسلامی گردد.
طاهریان با اشاره به این که دبیرخانه کمیته 'کومسک' و نیز 'گروه هشت' در ترکیه مستقر هستند خواستار استفاده از ظرفیت های این دو سازمان برای توسعه روابط و همکاری با کشورهای اسلامی گردید.
«کمیته دائمی همکاریهای اقتصادی و بازرگانی سازمان کنفرانس اسلامی» موسوم به ” کومسک“ یکی از کمیته های تخصصی سازمان کنفرانس اسلامی می باشد که در سال 1981 و با تصویب اجلاس سران اسلامی بنیان گذاری شد و ریاست و میزبانی جلسات آن به کشور ترکیه واگذار گردید.
خاورم/2011**1579
کد N1320476