افزایش ناظران اروپایی در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا

سیاسی

برلین - ایرنا - سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرد که تعداد ناظران خود را در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا، نسبت به دوره قبلی تا پنج برابر افزایش خواهد داد.

میشائل لینک رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا در مصاحبه ای با روزنامه 'هایل برونر اشتیمه' چاپ آلمان گفت: انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا را نسبت به انتخابات سال 2012 به مراتب دقیقتر نظارت خواهیم کرد.
وی افزایش این نظارت را به دلیل مشکلاتی عنوان کرد که در انتخابات سال 2012 در برخی از ایالت های در آمریکا به وجود آمده بود. مثلا در تگزاس به ناظران اجازه ورود به حوزه های رای گیری داده نشده بود.
لینک که سابقا معاون وزیر خارجه آلمان بوده است، افزود: سازمان امنیت و همکاری اروپا 100 ناظر درازمدت و 400 ناظر کوتاه مدت به آمریکا خواهد فرستاد. ناظران درازمدت 8 هفته بر مراحل آماده سازی و خود انتخابات نظارت خواهند کرد و ناظران کوتاه مدت 5 روز در زمان برگزاری انتخابات حضور داشته به حوزه های رای گیری خواهند رفت.
به گفته وی، ناظران امیدوارند که در تمام ایالات های آمریکا حضور یابند تا مانع از بروز هرگونه تقلبی در هنگام شمارش آرا شوند.
اروپام**456**441**1479
کد N1320436