فیلم/ لحظه منفجر شدن عامل انتحاری در فرودگاه آتاتورک

سیاسی

بین الملل: لحظه ای که عامل انتحاری پس از تیر خوردن، خود را در فرودگاه آتاتورک منفجر کرد.

کد N1320354