معاون سیاسی وزیر کشور:

احزاب در انتخابات هنرمندانه و با تدبیر عمل کردند/ باید به رشد خانه احزاب کمک کنیم

کد N1320166