استراتژی جهانی اتحادیه اروپا منتشر شد/تاکید بر عملگرایی و راه حل های برد-برد

سیاسی

تهران - ایرنا - فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا در اجلاس سران این اتحادیه در بروکسل، راهبرد جهانی اتحادیه اروپا را در مورد سیاست خارجی و امنیتی با تبیین پنج اولویت در سیاست خارجی ارائه کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه اروپا، راهبرد جدید اتحادیه اروپا با عنوان «دیدگاه مشابه، اقدام مشترک: اروپایی قدرتمندتر»، بیانگر دیدگاههای ارائه شده در فرایند تدوین راهبرد است و دیدگاهی استراتژیک درباره نقش جهانی اتحادیه اروپا ارائه می دهد.
اتحادیه اروپا بر اساس این استراتژی عملگرایی را بر انزواگرایی و مداخله گرایی در تعاملات سیاست خارجی خود ترجیح خواهد داد.
موگرینی سه شنبه (دیروز) در راهبرد جدید اتحادیه اروپا تاکید کرد: ما در اتحادیه اروپا برای تقویت شریکان خود کار می کنیم؛ به تعمیق پیوند فراآتلانتیک و مشارکت خود با ناتو ادامه می دهیم و در عین حال با بازیگران جدید نیز ارتباط برقرار می کنیم و در جستجوی چهارچوب های جدید خواهیم بود.
وی افزود: ما در نظم های منطقه ای و در زمینه همکاری میان مناطق و بین کشورهای هر منطقه سرمایه گذاری خواهیم کرد.
موگرینی افزود: ما همچنین برای ارتقا و بهبود حکومتگری جهانی به منظور برخورد با چالش های قرن 21 تلاش می کنیم؛ ما درس لازم را آموخته ایم: ضعف همسایه و شریک من، ضعف من است؛ از این رو در راه حل های برد - برد سرمایه گذاری خواهیم کرد و از این توهم که سیاست بین المللی می تواند یک بازی با حاصل جمع صفر (بازی برد - باخت) باشد، فراتر می رویم.
موگرینی پنج اولویت سیاست خارجی اتحادیه اروپا را بدین شرح بر شمرد:
1 - امنیت اتحادیه
راهبرد جهانی اتحادیه اروپا از داخل شروع می کند. تروریسم و تهدیدهای متنوع، بی ثباتی اقتصادی و تغییرات آب وهوایی و ناامنی انرژی، مردم را به خطر می اندازد و از این رو اتحادیه اروپا نقش خود را در امنیت جمعی در اروپا تشدید می کند و با شریکان خود همکاری نزدیکی خواهد شد و این همکاری ها را با ناتو آغاز می کند.
2 - انعطاف پذیری در سمت شرق و جنوب
به سود مردم اروپاست که اتحادیه اروپا در انعطاف پذیری و ترمیم پذیری دولت ها و جوامع در سمت شرق تا آسیای مرکزی و در سمت جنوب تا آفریقای مرکزی سرمایه گذاری کند.
3 - رویکرد یکپارچه به مناقشه ها
اتحادیه اروپا به شیوه ای عملی و اصولی و با رویکردی یکپارچه در ایجاد صلح دخالت می کند. اجرای «رویکرد فراگیر به مناقشه ها و بحران ها» از طریق کاربرد منسجم سیاست های در دسترس اتحادیه اروپا ضروری است، اما معنا و مقیاس «رویکرد فراگیر» گسترش خواهد یافت. اتحادیه اروپا در تمام مراحل چرخه مناقشه از جمله جلوگیری از مناقشه وارد عمل می شود .
4 - نظم های منطقه ای مبتنی بر همکاری
در جهانی از فشارهای جهانی و پیامدهای منطقه ای ، پویایی های منطقه ای اهمیت دارند. اشکال داوطلبانه حکومتگری منطقه ای برای دولت ها و مردم فرصت مدیریت بهتر نگرانی های امنیتی را فراهم می کند . این یکی از منطق های بنیادین صلح و توسعه اتحادیه اروپا در قرن 21 است و اتحادیه اروپا از نظم های منطقه ای مبتنی بر همکاری در سرتاسر جهان حمایت خواهیم کرد.
5 - حکومت جهانی برای قرن 21
اتحادیه اروپا متعهد به نظمی جهانی بر اساس قوانین بین المللی و متضمن حقوق بشر و توسعه پایدار است. این تعهد به معنای خواست تحول و نه صرفا حفظ سیستم موجود است. اتحادیه اروپا برای تقویت سازمان ملل به عنوان کانون نظم چندجانبه تلاش می کند.
شورای اروپا در ژوئن 2015 درخواست تدوین این راهبرد جدید را داده بود. این راهبرد نتیجه رایزنی های یک سال گذشته با کشورهای عضو و نهادهای اروپایی همانند کمیسیون اروپا و پارلمان اروپا و همچنین نهادهای جامعه مدنی از جمله اندیشکده های اروپایی بود.
اروپام**1078**1479
کد N1320023