«دیوید کامرون»:

نشست بروکسل سازنده بود

سیاسی

نخست وزیر انگلیس در آخرین حضور خود به عنوان یکی از رهبران کشورهای اتحادیه اروپا در نشست بروکسل آن را سازنده قلمداد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس پس از اعلام نتایج همه پرسی در کشورش مبنی بر خروج از اتحادیه اروپا در میان رهبران عضو این اتحادیه حاضر شد. 

وی با اشاره به استعفای خود از نخست وزیری انگلیس اظهار داشت: دولت جدید و نخست وزیر آتی کارهای اجرایی و مراحل لازم برای خروج از اتحادیه اروپا را انجام می دهند. 

نخست وزیر انگلیس بدون آنکه از برگزاری همه پرسی ابراز پشیمانی کند، افزود: از نتیجه همه پرسی راضی نیستم اما وعده ای بود که به مردم داده بودم و باید حتما انجام می شد.

کامرون با سازنده خواندن نشست بروکسل گفت: خروج ما از اتحادیه اروپا به معنای پشت کردن به این اتحادیه نیست بلکه ما می توانیم هنوز شرکای خوبی برای یکدیگر باشیم.

کد N1319823