لندنی‌ها علیه برگزیت به خیابان آمدند

ایسنا نوشت: هزاران تن از ساکنان لندن با در دست داشتن پرچم اتحادیه اروپا فریاد "نه به بریگزیت" سر داده و علیه خروج کشورشان از این اتحادیه دست به راهپیمایی اعتراضی زدند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، خیل عظیم مردم خشمگین لندن پیش از رفتن به سوی پارلمان انگلیس، در میدان "ترافالگار" تجمع کرده و به قانونگذاران انگلیس تاکید کردند تا نتایج 52 درصدی همه‌پرسی به نفع خروج از اتحادیه اروپا را بلوکه کرده و فریاد می‌زدند:"کار خودتان را انجام دهید، جلوی خروج را بگیرید!"

یکی از شرکت کنندگان در این راهپیمایی اعتراضی گفت: با این ناآرامی سیاسی در کشور به شدت نگران شده‌ام. این رای گیری باعث شد تا دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس از سمتش استعفا دهد و حزب اپوزیسیون کارگر نیز به دنبال برکناری جرمی کوربین، رهبری این حزب باشد.

معترضان همچنین فریاد "ما اروپا هستیم"، "بمانید" و "در کنار یکدیگر بمانید، بریگزیت را متوقف کنید" سر دادند.

معترضان همچنین از حامیان بریگزیت نیز انتقاد کرده و آنها را دروغگو خواندند.

برخی دیگر از معترضان نیز هراس خود را بابت افزایش رخدادهای مربوط به نژادپرستی از زمان برگزاری این همه‌پرسی ابزار کردند.

جمعیت معترض همچنین به فحاشی علیه بوریس جانسون، شهردار سابق لندن و جانشین احتمالی کامرون پرداختند.

5252

کد N1319788