در گفت و گو با ایرنا به بهانه سالروز آزادسازی شهر مهران تبیین شد

آزاد سازی مهران؛ شکست راهبرد دفاع متحرک عراق

کد N1319762