در گفت وگو با ایرنا؛

سفیر سابق آمریکا:برگزیت موجب نابودی اعتبار سیاسی کامرون شد/انگلیس با خطر تکه تکه شدن رو به رو است

سیاسی

نیویورک-ایرنا- سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل تصمیم «دیوید کامرون» برای برگزاری همه پرسی برگزیت را تصمیمی عجولانه وخام توصیف کرد و گفت: این همه پرسی علاوه بر پیامدهای اقتصادی گسترده برای انگلیس وجهان به نابودی کامل اعتبار سیاسی او منجر شد.

«توماس پیکرینگ» دیپلمات باسابقه آمریکایی درگفت وگوی اختصاصی با ایرنا پیش بینی عواقب همه پرسی برگزیت در این مرحله را دشوار وغیر ممکن دانست و گفت: اروپا و انگلیس در حال حاضر در مرحله «پشیمانی پس از خروج» به سر می برند و هنوز قابل پیش بینی نیست که آیا این پشیمانی درمیان مردم انگلیس به فضای مساعدی برای تجدید نظر در این تصمیم منجر خواهد شد یانه.
وی با بیان این که برگزیت از هم اکنون اثرات منفی محسوسی برای انگلیس و همه جهان همراه داشته، برای مثال به تمایل اسکاتلند و ایرلند شمالی به ماندن در اتحادیه وجدایی از انگلیس اشاره کرد و گفت همین مسئله انگلیس را با مخمصه تلاش برای حفظ یک پارچگی خود و جلوگیری از تکه تکه شدن رو به رو کرده است و این تنها یکی از پی آمد هایی است که برگزیت برای این کشور به همراه آورده است.
سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل یکی از اثرات مخرب و نگران کننده دیگر این همه پرسی را تاثیرات منفی آن بر مبادلات ارزی و بازارهای جهان ذکر کرد و گفت، حتی در صورت تصمیم دولت انگلیس به کاهش ارزش پوند این تحول اثرات زیانبار سنگینی براقتصاد آن خواهد داشت.
این دیپلمات باسابقه آمریکایی افزود، درچنین شرایطی طبعا اتحادیه اروپا از رهبران انگلیس انتظار دارد هر چه سریع تر تصمیم خروج از اتحادیه را نهایی کنند.
وی ادامه داد، به نظر او این فشارها با توجه به عدم قطعیتی که درجامعه انگلیس به چشم می خورد رویکرد عاقلانه ای نیست.
وی تصمیم کامرون به برگزاری عجولانه این همه پرسی را ساده لوحانه دانست اما گفت، داوری درمورد نتایج نهایی این تحول تاریخی برای انگلیس به زمان بیشتری نیاز دارد.
سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل با اشاره به این که به نظر خیلی از ناظران سیاسی نهایی کردن این جدایی ویا طلاق انگلیس از اتحادیه اروپا نزدیک به دوسال طول خواهد کشید ابراز امیدواری کرد که کامرون که به گفته او با چنین تصمیمی به نابودی کامل اعتبار سیاسی خود کمک کرده است، با خریدن زمان منتظر پیدایش فضای سیاسی مناسب برای تجدید نظر و ماندن در اتحادیه اروپا از طریق همه پرسی بعدی باشد.
خبرنگار ایرنا به تحلیل های برخی از موسسات و کارشناسان اقتصادی آمریکا اشاره کرد که گفته اند برگزیت در نهایت اثرات زیان باری بر اقتصاد این کشور نخواهد داشت و از پیکرینگ پرسید که آیا به نظر او آمریکا باید منتظر اثرات منفی اقتصادی این جدایی باشد و یا از چنین اثراتی مصون خواهد ماند؟
پیکرینگ در پاسخ گفت: همانطور که گفتم پیش بینی و ارزیابی همه پی آمد های سیاسی و اقتصادی این تحول هنوز ممکن نیست اما با در نظر گرفتن تمایل اسکاتلند و ایرلند شمالی به ماندن در اتحادیه و جدا شدن از انگلیس طبعا این کشور با خطر تکه تکه شدن و از دست دادن یک پارچگی خود رو به رو است و از طرف دیگر این احتمال هم وجود دارد که کشورهای دیگری با تاسی به انگلیس به فکر جدایی از اتحادیه بیافتند که در آن صورت باید انتظار دگرگونی های جدی در ساختار این اتحادیه و سازوکارهای سیاسی و اقتصادی آن درجهان را داشت.
وی اضافه کرد، گرچه از هم اکنون شاهد اثرات منفی این تحول تاریخی در بازارهای سهام آمریکا و یا شرکت هایی که در مبادلات بین المللی دست داشته اند بوده ایم، پیش بینی قطعی و روشن در مورد اثرات منفی احتمالی برگزیت بر اقتصاد آمریکا هنوز ممکن نیست.
این دیپلمات آمریکایی با اشاره به پشیمانی ها و فضای ناخرسندی ناشی از این تصمیم در جامعه انگلیس اظهار امیدواری کرد، این ناخرسندی ها انگیزه کافی برای تجدید نظر از سوی مردم و سیاست مداران انگلیسی دراین رابطه را بوجو آورد.
وی افزود، در غیر این صورت و با توجه به پی آمد هایی که این تصمیم ولو بطور خفیف برای اقتصاد آمریکا در بر داشته در صورت قطعیت پیدا کردن این جدایی آمریکا باید به فکر آمادگی برای رویارویی با دگرگونی های جدی تر اقتصادی وسیاسی این تحول باشد.
اروپام-3-541شبس*1613
کد N1319605