رئیس شورای اروپا:

برداشتن گام های پس از برگزیت نیازمند آرام شدن اوضاع است

سیاسی

تهران- ایرنا- 'دونالد توسک' رئیس شورای اروپا گفت، با توجه به رای انگلیسی ها به خروج از این اتحادیه، سران اتحادیه این را درک می کنند که برداشتن گام های بعدی نیازمند آرام شدن اوضاع است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، توسک پس از نشست اتحادیه اروپا در بروکسل، روز سه شنبه به خبرنگاران گفت: سران اتحادیه این را درک می کنند که برقراری آرامش نیازمند زمان است.
رای پنجشنبه گذشته مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا، موجب کاهش 10 درصدی ارزش پوند و سقوط بازار سهام در سراسر جهان در جمعه گذشته شد.
بسیاری از صاحبنظران، شرایط اقتصادی سختی را برای انگلیس پس از خروج از اتحادیه اروپا پیش بینی می کنند.
سران اتحادیه اروپا در نشست بروکسل خواستار خروج فوری انگلیس از این اتحادیه شدند.
شبس** 1088 **1488 **
کد N1319549