وزیردادگستری ترکیه: دست کم در انفجار فرودگاه استانبول 10 نفر کشته شده اند

کد N1319393