ارتباط تولد دوقلوهاي غيرهمسان با ژن هاي مادر

فناوری

تهران-ايرنا- محققان در جريان يك مطالعه متوجه شدند كه برخورداري مادر از دو ژن، احتمال به دنيا آوردن دوقلوهاي غيرهمسان را افزايش مي دهد.

به گزارش روز يكشنبه گروه علمي ايرنا از پايگاه اينترنتي ساينس، محققان از مدت ها پيش مي دانستند، زناني كه در خانواده هاي آنها دوقلوهاي غيرهمسان وجود دارد بيشتر احتمال دارد كه فرزندان دوقلو به دنيا آورند.
اكنون محققان هشت كشور بعد از بررسي اطلاعات حدود دو هزار مادر كه دوقلوهاي غيرهمسان داشتند متوجه شدند كه وجود دو ژن احتمال به دنيا آوردن دوقلوهاي غيرهمسان را در اين زنان افزايش مي دهد.
به گفته محققان، يكي از اين ژن ها بر سطح هورمون تاثير مي گذارد و ديگري چگونگي واكنش تخمدان ها به آنها را تغيير مي دهد.
برخلاف دوقلوهاي همسان كه از لحاظ ژنتيكي همانند هم هستند، دوقلوهاي غير همسان از لحاظ شباهت دي.ان.اي همانند خواهر و برادرهاي عادي هستند.
در اين مطالعه محققان به رياست حمدي مبارك متخصص ژنتيك مولكولي در دانشگاه وريج در بلژيك، داده هاي تقريبا دو هزار مادر دوقلوهاي غير همسان را با زناني كه دوقلو نداشتند و يا دوقلوهاي همسان داشتند ، مقايسه كردند.
محققان در اين مطالعه پايگاه هاي فردي دي.ان.اي به نام 'پلي مورفيسم تك نوكلئوتيدي' يا SNP ها كه از فردي به فرد ديگر متفاوت است، را در مادراني كه دوقلوهاي غيرهمسان داشتند، بررسي كردند.
زماني كه محققان به برخي از SNP بالقوه دست يافتند ، آنها را دوباره در يك پايگاه داده جداگانه در ايسلند تجزيه و تحليل كردند و در نهايت به دو SNP دست يافتند.
محققان در مجله American Journal of Human Genetics نوشتند كه داشتن يك كپي از يكي از اين دو SNP شانس برخورداري از دوقلوي غيرهمسان را در يك مادر 29 درصد افزايش مي دهد.
اولين SNP در نزديكي ژني به نام FSHB است كه در توليد هورمون محرك فوليكول نقش دارد . سطوح FSH در جريان تخمك گذاري در تخمدان ها نوسان دارد. اگر سطوح براي مدت طولاني بسيار بالا بماند تخمدان ها چند تخمك آزاد مي كنند كه مي تواند باعث تشكيل دوقلوهاي ناهمسان شود. بنابراين جاي تعجب نيست كه ژن FSH با دوقلو دار شدن ارتباط داشته باشد.
اما دومين SNP در ژني به نام SMAD3 بود. محققان هنوز نحوه تاثير اين ژن بر دوقلودار شدن را نمي دانند.
يك مطالعه بر روي موش ها نشان داد كه با تغيير نحوه سيگنال مولكول ها به يكديگر ، اين ژن نحوه واكنش تخمدان ها را نسبت به FSH تغيير مي دهد.
با اين حال درحاليكه نقش اين ژن در تشكيل دوقلوهاي غيرهمسان هنوز مشخص نشده است اما محققان مي گويند SMAD3 مي تواند گزينه اي براي درك بهتر اين موضوع باشد كه چرا برخي زنان به لقاح خارج از رحمي بهتر از بقيه زنان واكنش نشان مي دهند.
علمي**2038**1440
کد N1229418