آفتاب

عابدزاده بر بالین قلیچ

عابدزاده بر بالین قلیچ

احمد رضا عابدزاده با حضور در بیمارستان به عیادت دروازه‌بان قدیمی تیم فوتبال پرسپولیس رفت.

احمد رضا عابدزاده با حضور در بیمارستان به عیادت دروازه‌بان قدیمی تیم فوتبال پرسپولیس رفت.کد N977072

وبگردی