آفتاب

انتشار شماره جدید فصلنامه «سینما حقیقت»

کشور بدون سینمای مستند مثل خانواده بدون آلبوم عکس است

کشور بدون سینمای مستند مثل خانواده بدون آلبوم عکس است

شماره جدید نشریه «سینماحقیقت» با پرونده ای درباره اینترنت و سینمای مستند و همچنین بررسی زندگی و آثار «پاتریشیو گازمن» فیلمساز شیلیایی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فصلنامه تخصصی سینمای مستند ویژه بهار سال ۱۳۹۴ به سردبیری امیر حسین ثنائی با پرونده ویژه درباره «اینترنت و سینمای مستند» منتشر شده است.

در بخش نخست از این مجله مقدمه ای با عنوان «اینترنت و جهان مستند» آورده شده و در ادامه مباحثی چون «عرصه مستند دیجیتال»، «رایانه به مثابه رسانه ای دیگر»، «مستند و مستندسازی در عصر اینترنت» و «تاثیرات مفاهیم و ساختارهای سینمای مستند» بیان شده است.

بررسی زندگی و آثار «پاتریشیو گازمن» فیلمساز شیلیایی با تیتر «بازیابی خاطرات فراموش شده یک ملت» از دیگر مباحث مطرح شده در تازه ترین فصلنامه تخصصی سینمای مستند است. در بخش هایی از این گفتگو «پاتریشیو گازمن» عنوان کرده که یک کشور بدون سینمای مستند مثل خانواده بدون آلبوم عکس است.

تحلیل بر نقش سه فیلم «شیلی، حافظه سرسخت»، «جزیره رابینسون کروزوئه» و «پرونده پینوشه» ساخته گازمن از دیگر بخش های مربوط به پرونده ویژه این فیلمساز است که در تازه ترین شماره فصلنامه تخصصی سینمای مستند منتشر شده و نگارنده این مطلب تحلیلی معتقد است که این سه فیلم بازنمایی ویرانی تاریخ شیلی به شمار می آید.

گفتگو با مستندسازان جوان ایرانی از دیگر بخش های این فصلنامه تخصصی است. در تازه ترین شماره این مجله تخصصی گفتگویی با محمد حسن دامن زن درباره چالش های پیش روی مستندساز، مصاحبه با محسن استادعلی درباره مستند «جایی برای زندگی»، گفتگو با جری بوینک درباره فیلم مستند «هزینه صلح» انجام شده است.

نقد، تحلیل و یادداشت از دیگر بخش های این فصلنامه تخصصی است. در این بخش تحلیلی از فیلم مستند «جایی برای زندگی» با عنوان «چراغ چشمک زن» به قلم مهرزاد دانش منتشر شده، همچنین در این بخش یادداشت هایی بر مستندهایی چون «خانه ای در مه»،«هنر و مهاجرت» نوشته شده است.

«کتاب مستند» آخرین بخش از فصلنامه تخصصی سینمای مستند ویژه بهار سال ۱۳۹۴ است و در این بخش گفتگویی ویژه با احمد طالبی نژاد منتقد و نویسنده کتاب «واقعه در قاب» با عنوان «کتاب های ناخوانده» انجام شده است.

کد N848138

اخبار مرتبط

تازه های خبری