صادق سجادی عنوان کرد

تلاش «تاریخ جامع ایران» برای نشان دادن شکوه ایران

فرهنگی

سرویراستار دوره اسلامی کتاب بیست‌جلدی «تاریخ جامع ایران» گفت: «تاریخ جامع ایران» کوشیده است موقعیت ایران را در عرصه تاریخ و فرهنگ جهانی بیش از پیش روشن کند و شکوه کم‌مانند آن را نشان دهد.

به گزارش ایسنا، صادق سجادی اظهار کرد: تبیین جایگاه اقوام و سرزمین‌ها در ایجاد، تحول و تداوم فرهنگ و تمدن جهان، جز با تحقیق و ثبت مستند و دقیق وجوه و اجزا و جلوه‌های تاریخ آن قوم و سرزمین به مفهوم عام متصور نیست.

عضو و دبیر شورای عالی علمی و مدیر بخش تاریخ مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی درباره «تاریخ جامع ایران» افزود: کوشش‌های طراحان و مدیران علمی و اجرایی این اثر بزرگ بر آن بوده تا اثری جامع پدید آورند.

بنا بر این گزارش، پنج جلد نخست «تاریخ جامع ایران» به تاریخ ایران پیش از اسلام اختصاص دارد و دوره اسلامی تاریخ جامع ایران، 15 جلد از این اثر بزرگ را در بر خواهد داشت.

مجموعه بیست‌جلدی «تاریخ جامع ایران» روز 26 خردادماه رونمایی خواهد شد

انتهای پیام

کد N847543