دبیران سه بخش سی و چهارمین جشنواره تئاتر فجر معرفی شدند

فرهنگی

سعید اسدی دبیر سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر طی احکامی جداگانه دبیران بخش های پوستر، عکس و بین الملل را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این احکام امیر اسمی به عنوان دبیر بخش پوستر، رضا معطریان به عنوان بخش عکس و مهرداد رایانی مخصوص به عنوان دبیر بخش بین الملل سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی شدند.

در متن حکم امیر اسمی آمده است:

برگزاری بزرگترین رویداد سالانه­ تئاتر ایران نیازمند کوشش و اهتمام هنرمندان، مدیران و کارشناسان خبره­ای است که منزلت و شأن گرانقدر و مناسب نام ایران عزیز و جشنواره­ ی بین­ المللی تئاتر فجر را به این رخداد گرامی ببخشند.

مدیریت کارآمد و کوشش‌­هایی که از جنابعالی توقع می­ رود، اعتلاء و درخشش سی و چهارمین جشنواره بین­ المللی تئاتر فجر را نوید خواهد داد.

با توجه به دانش، تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی به عنوان مدیر بخش پوستر منصوب می شوید.

مدیریت فرایند بررسی، انتخاب و داوری آثار شایسته ی پوستر، ایجاد زمینه برای معرفی سلیقه ی فرهنگی و زیبا شناختی برتر این هنر شریف در افزایش کارایی فنی و هنری تئاتر، کوشش برای معرفی ظرفیت­های ارتباطی میان هنرهای نمایشی و تجسمی و فراهم سازی امکان برای نمایش و عرضه آثار برتر و برگزیده جشنواره در قالب نمایشگاه و کتاب از مهمترین اهداف این بخش خواهد بود.

امید است در سایه­ الطاف خداوندی و کاربست دانش و مهارت حرفه­‌ای خود در این امر پیروز و توانمند باشید.

در متن حکم رضا معطریان  آمده است:

برگزاری بزرگترین رویداد سالانه­ تئاتر ایران نیازمند کوشش و اهتمام هنرمندان، مدیران و کارشناسان خبره­ای است که منزلت و شأن گرانقدر و مناسب نام ایران عزیز و جشنواره­ بین­ المللی تئاتر فجر را به این رخداد گرامی ببخشند.

مدیریت کارآمد و کوشش‌­هایی که از جنابعالی توقع می­ رود، اعتلاء و درخشش سی و چهارمین جشنواره بین­ المللی تئاتر فجر را نوید خواهد داد.

با توجه به دانش، تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی به عنوان مدیربخش عکس منصوب می شوید.

مدیریت فرایند بررسی، انتخاب و داوری آثار شایسته عکس، ایجاد زمینه برای معرفی سلیقه فرهنگی و زیباشناختی برتر این هنر شریف در افزایش کارایی فنی و هنری تئاتر، کوشش برای معرفی ظرفیت‌­های ارتباطی میان هنرهای نمایشی و تجسمی و فراهم سازی امکان برای نمایش و عرضه آثار برتر و برگزیده جشنواره در قالب نمایشگاه و کتاب از مهمترین اهداف این بخش خواهد بود.

امید است در سایه الطاف خداوندی و کاربست دانش و مهارت حرفه­ ای خود در این امر پیروز و توانمند باشید.

در متن حکم مهرداد رایانی مخصوص آمده است:

برگزاری بزرگترین رویداد سالانه­ تئاتر ایران نیازمند کوشش و اهتمام هنرمندان، مدیران و کارشناسان خبره­ای است که منزلت و شأن گرانقدر و مناسب نام ایران عزیز و جشنواره­ ی بین­ المللی تئاتر فجر را به این رخداد گرامی ببخشند.

مدیریت کارآمد و کوشش‌­هایی که از جنابعالی توقع می­ رود، اعتلاء و درخشش سی و چهارمین جشنواره بین­ المللی تئاتر فجر را نوید خواهد داد.

با توجه به دانش، تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی به عنوان مدیربخش بین­ الملل منصوب می شوید.

جشنواره تئاتر فجر، امکانی برای معرفی تئاتر ملل به جامعه و هنرمندان ایرانی و زمینه ای مناسب برای معرفی توانمندی های هنری و حرفه ای گروه های نمایش ایرانی در سطح بین­ الملل است.

بنابراین افزایش کیفیت بخش تئاتر ملل با انتخاب آگاهانه و متکی به توسعه امکانات فکری و هنری تئاتر ایران و فراهم سازی زمینه تبادل دانش و تجارب میان هنرمندان ایرانی و سایر ملل در بستر گفتگوهای فرهنگی و کارگاه های آموزشی از مهمترین اهداف این جشنواره خواهد بود.

امید است در سایه­ الطاف خداوندی و کاربست دانش و مهارت حرفه ­ای خود در این امر پیروز و توانمند باشید.

 سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر به دبیری سعید اسدی برگزار خواهد شد.